fbpx

תקנון דיוור

תקנון הרשמה לניוזלטר ורשימת תפוצה

מאשה בר מודה לכם על הרשמתכם לרשימת הדיוור באתר והסכמתכם לתנאים לקבלת מידע, מבצעים, הנחות, הצעות, דיוור, פרסומים ופרסומת מהאתר אודות מוצריו הייחודיים (״הרשמה לניוזלטר״).

 1. כללי:
  • הרשמה לניוזלטר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון דיוור זה (״תקנון הדיוור״). אנא קרא את תקנון הדיוור בקפידה, שכן הרשמה לניוזלטר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון הדיוור. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי תקנון הדיוור, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו.
  • האמור בתקנון הדיוור מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  • תנאים אלו חלים על הרשמה לניוזלטר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב). כמו כן הם חלים על הרשמה לניוזלטר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 2. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
  • גולש שנרשם לניוזלטר באתר והשאיר פרטיו, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
  • על גולש שנרשם לניוזלטר כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון הדיוור להלן.
  • אין להשאיר פרטים של אחר או לרשום אחר לניוזלטר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון דיוור זה.
  • בעת ההרשמה יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (נתון לשיקול דעת החברה). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
  • מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה להירשם לניוזלטר באתר, ולא ניתן יהיה לקבל שירות ודיוור מהאתר.
  • האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר (בתקנון האתר) המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון דיוור זה.
  • הרשמה לניוזלטר באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
  • הרשמה לניוזלטר והסכמה לקבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס לשירותי האתר, פרסומים, פרסומות, הצעות, הודעות ועדכונים (״הדיוור״) מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת“).
  • יודגש כי דיוור ישלח אליך רק במידה ונתת הסכמתך לכך בכפוף לתנאי תקנון הדיוור בעת הרשמה לניוזלטר, בהודעה, בטלפון, בפרסום או בכל אמצעי אחר.
  • מובהר כי באפשרותך להסיר עצמך בכל עת מרשימת הדיוור באמצעות משלוח הודעה לאתר המציינת “הסרה מרשימת הדיוור” או כל נוסח אחר המבהיר את רצונך שלא לקבל מהאתר דיוור נוסף (״הודעת ההסרה״). הודעת ההסרה תשלח לאתר במסרון, דוא״ל, פקס, דואר או בבקשה טלפונית (בציון שם מלא). פרטי ההתקשרות המלאים עם האתר מופיעים בסעיף ״צרו קשר״ בתחתית תקנון דיוור זה.
  • כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור.
  • האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו לניוזלטר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לניוזלטר, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • אם בעת ההרשמה לניוזלטר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
   • במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   • אם הופרו תנאי התקנון הדיוור;
   • במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
   • אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להשתמש באתר בכל דרך שהיא.
 1. אחריות האתר:
  • אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצא בו.
  • האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לנרשם ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד’ המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הנרשם.
  • הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 1. סמכות שיפוט:
  • על תקנון דיוור זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  • לבתי המשפט במחוז דרום תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון דיוור זה.
 2. צרו קשר:
  • האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם בדיוור תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: הרימון 61, קריית גת;
טלפון: 054-7576156;
כתובת דואר אלקטרוני: Info@masha-bar.co.il

כל הזכויות בתקנון דיוור זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.
תקנון דיוור זה עודכן לאחרונה בחודש אוקטובר 2020.