fbpx

בניית אתר המעבדה ליצירת מציאות של כרמל גליציאנו

הפרויקט כלל בניית אתר קורסים ומועדון חודשי עם אפשרות להירשם ולגשת לתכנים רק אחרי התשלום. התוכן משתחרר מידי חודש לפי תזמון אוטומטי.

גלילה למעלה